„Představivost je důležitější než vědomosti.“ — Albert Einstein